Chuyên mục: Nhà máy sản xuất

  • Nhà máy nhôm đúc tại Nam Định

    Nhà máy nhôm đúc tại Nam Định Nhôm đúc tại Nam Định Nhôm đúc tại Nam Định, nhà máy sản xuất nhôm đúc chất lượng cao. Với nhà máy nhôm đúc hợp kimlớn nhất nhì Miền Bắc, Việt Nam. Với diện tích xưởng gần 2000m2 đáp ứng nhu cầu của khách hàng tại Miền Bắc, Miền